Fri juridisk rådgivning per telefon, fastighetsrätt, familjerätt, äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, kostnadsfri juridisk rådgivning

Ring även kvällstid!
Go to content
FRI JURIDISK RÅDGIVNING

Familjerätt, fastighetsrätt, arvsrätt m.m.
Telefon. 08-20 41 00

Innehavare:
Jurist Per Seilitz

Det går alltid bra att ringa!
FRI JURIDISK KONSULTATION

Du kan alltid ringa och ställa frågor. Den första konsultationen är alltid kostnadsfri. Du kan ha möjlighet att använda Dig av rättshjälp eller rättsskydd. Ring 08-20 41 00. Drottninggatan 86. Stockholm.
RÅDGIVNING

Välkommen till Seilitz Juridiska Byrås hemsida. Jurist Per Seilitz tillhandahåller fri juridisk rådgivning på tel. 08-20 41 00. Per Seilitz har över 30 års erfarenhet av olika juridiska uppdrag inom familjerätt, fastighetsrätt, bouppteckningar, arvsrätt m.m. samt har hållit kurser i ämnet juridiska databaser för domare, åklagare och praktiserande jurister.Byrån är belägen Drottninggatan 86,  1 tr i Stockholm.E:mail: per@seilitz.se.
JURISTBYRÅN

Juristbyrån är centralt belägen i Stockholm. T-Banestation i närheten: Hötorget. Det går även att besöka byrån via Skype eller WhatsApp.
NYHETER

En uppdatering har skett av de juridiska länkarna. Här hittar Du resurser till lagstiftning, förarbeten, rättsfall, interaktiva beräkningar på ränteberäkningar, inflationsberäkningar, interaktiva beräkningar på underhåll till barn m.m. Se länksamling.
RÄTTSSKYDD OCH RÄTTSHJÄLP
Rättsskydd
Det finns ofta ett rättsskyddsmoment i Din hemförsäkring. Ofta erbjuds även rättsskyddssförsäkring i samband med tecknande av företagsförsäkring. Har Du rättsskydd betalas en del av kostnaden för juristen i form av en självrisk som utgör en viss procentuell del av juristkostnaderna Den statliga rättshjälpen baseras på ekonomisk förmåga. Enligt rättshjälpslagen är rättshjälpen tänkt att träda in när klienten ej har tillgång till rättsskydd som ett substidiärt skydd.
HJÄLP INOM OLIKA RÄTTSOMRÅDEN

Juristbyrån är framförallt verksam inom områdena fastighetsrätt, fel  i fastighet, fel  i bostadsrätt , familjerätt, arvsrätt, vårdnad om barn m.m. Du kan dock alltid ringa för att höra om Du kan få hjälp med just Ditt problem. I vissa fall kan även hjälp förmedlas genom det kontaktnät som upparbetats genom årens lopp. Ett kontaktnät med sakkunniga inom olika områden har även upparbetats.
LÄNKAR

Länkarna som Du kan ha nytta av inom olika rättsliga områden upparbetas kontinuerligt, se länksamling . Länkar finns till författningar, rättsfall förarbeten, handledningar, mallsamlingar m.m. Tips ges även på nyutkommen juridisk litteratur.
FRI RÅDGIVNING

Ring gärna. Ett snabbt samtal kan utröna om det är lönt att gå vidare med just Ditt ärende och en snabb riskbedömning kan göras. Emellanåt kan dock ärendena vara komplicerade och jag kan då  bedöma vilken nedlagd tid som är nödvändig  för utarbeta en rättsutredning.
ATT TÄNKA PÅ

Juridiska problem kan ofta lösas genom ett snabbt telefonsamtal. Det är bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Är det juridiska problemet omfattande kan man ofta stämma av vilka initiella åtgärder som är nödvändiga.
Adress:
Drottninggatan 86, 1 tr
111 36 Stockholm
Telefon:
08-20 41 00
070-691 61 01

SEILITZ
JURIDISKA BYRÅ
 
Back to content